Referenser

Värmeforsk - forskning inom krypteori i varmhållfasta material
Danisco Sugar / Örtofta sockerbruk - kostnadskalkylering av entreprenader
Volvo Aero Corp - projektledning, bullermätningar
Sydkraft - projektledning och tryckkärlsberäkningar
ElektroSandberg - tryckkärlsberäkningar
PowerHeat - tryckkärlsberäkningar
Turbec - projektledning
Bonus Energi - export av värmepumpar med brandfarligt köldmedium
Ångpanneföreningen - expansionsberäkning

Upphovsrättskyddad till P.A Ingengörssupport. Design av Logotypebolaget.se